Novina u voznom parku - autodizalica GROVE GMK-4100L


U cilju zadovoljavanja potreba i zahteva naših klijentata vozni park smo proširili autodizalicom GROVE GMK-4100L kapaciteta 100t.


Odabrane fotografije:


Sablon H 2MAJ 960x540